Goniądz

KOŚCIUSZKI 26 11

wg. rozporządzeń MF z dnia 16 i 21.12.2010r., kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Turystyka: Organizator
NOWY ŚWIAT 24

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Turystyka: Organizator
Przerwa techniczna.